Skip to content
Market Insights Candidate insights 11 Must-try Features in Recruitment Centre
11 Must-try Features in Recruitment Centre

11 Must-try Features in Recruitment Centre

สำหรับผู้เริ่มใช้

1. คำแนะนำแบบด่วน

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการใช้ฟีเจอร์ต่าง ๆ ใน Recruitment Centre (RC) ให้คลิกที่ปุ่ม “คำแนะนำแบบด่วน” ที่อยู่ตรงมุมบนขวาของหน้าโฮมเพจ

%e0%b8%9f%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%83%e0%b8%99-recruitment-centre-1

ลงประกาศงาน

2. คุณสมบัติโดยสรุป

เมื่อจะลงประกาศงาน สิ่งหนึ่งที่ควรทำ คือ การไฮไลท์ข้อความสำคัญในประกาศงาน เพื่อดึงดูดให้ผู้สมัครงานอ่านประกาศงานต่อ และนำมาใส่ลงใน “คุณสมบัติโดยสรุป”

เคล็ดลับ: บางท่านอาจจะมีคำถามว่า อะไรที่ควรนำมาใส่ไว้ในคุณสมบัติโดยสรุปบ้าง  เราขอแนะนำให้ใส่รายละเอียดต่าง ๆ เช่น ระดับการศึกษาหรือจำนวนอายุงานที่ต้องการ รายได้และเงินจูงใจ โอกาสในการพัฒนาสายอาชีพ รวมไปถึงจำนวนอัตราที่เปิดรับในตำแหน่งเดียวกันนี้

%e0%b8%9f%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%83%e0%b8%99-recruitment-centre-2

3. เพิ่มการตั้งเวลาลงประกาศงาน

หากต้องการให้ประกาศงานของบริษัทดูสดใหม่ และแสดงให้เห็นเป็นอันดับแรก ๆ ในหน้าแสดงผลการค้นหาประกาศงาน สามารถทำได้โดยตั้งเวลาสำหรับลงประกาศงานใหม่ หรือเรียกว่า การลงประกาศงานซ้ำ (Repost) โดยเลือกได้ทั้งรายสองสัปดาห์ รายสัปดาห์ หรือแม้แต่รายวัน  เมื่อลงประกาศงานซ้ำ จะปรากฏให้เห็นตามรอบที่กำหนดไว้ ส่วนประกาศงานตำแหน่งเดียวกันที่ลงประกาศก่อนหน้าจะไม่แสดงให้เห็นอีกโดยอัตโนมัติ และจะต้องถูกหัก 1 เครดิตต่อการลงประกาศงานซ้ำ 1 ครั้ง

%e0%b8%9f%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%83%e0%b8%99-recruitment-centre-3

4. สร้างป้ายกำกับ

หากเปิดรับบุคลากรหลายตำแหน่ง คุณสามารถแยกใบสมัครสำหรับแต่ละตำแหน่งงานที่ลงประกาศ โดยการสร้างป้ายกำกับให้แต่ละตำแหน่ง เพื่อความสะดวกในการจัดการใบสมัครต่อไป

%e0%b8%9f%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%83%e0%b8%99-recruitment-centre-4

5. คัดกรองใบสมัคร

ใน Recruitment Centre คุณสามารถเลือกผู้สมัครงานที่เหมาะสมที่สุดและคัดแยกผู้สมัครงานที่ขาดคุณสมบัติออกได้ ด้วยการกำหนดเกณฑ์คัดกรองในประกาศงาน โดยเลือกจาก 2 เกณฑ์ภายใต้ฟีเจอร์ “คัดกรองใบสมัคร” คือ “ผู้สมัครงานที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศ…” และ “ผู้สมัครงานที่มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับ…”

รู้หรือไม่ว่า ใบสมัครที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองที่คุณกำหนดในประกาศงาน จะได้รับการแจ้งว่า “ไม่เหมาะสม” โดยอัตโนมัติ และหากคุณต้องการเข้าไปดูรายละเอียดใบสมัครเหล่านั้น ให้เข้าไปที่แถบ “ผู้สมัครงาน” และคลิกที่ “ไม่เหมาะสม”

%e0%b8%9f%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%83%e0%b8%99-recruitment-centre-5

6. ถามคำถามผู้สมัครงานเพิ่มเติม

คุณสามารถตั้งคำถามเพิ่มเติม ประเภทใช่หรือไม่กับผู้สมัครงาน ได้มากสุด 2 คำถาม ซึ่งคำถามนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าใบสมัครที่เข้ามานั้น จะไปอยู่ในแถบ “ผู้ที่น่าสนใจ” หรือจะได้รับแจ้งว่า “ไม่เหมาะสม”  ตัวอย่างของคำถาม เช่น คุณมีใบรับรองการอบรมโปรแกรม Lenux หรือไม่ (สำหรับตำแหน่งงานด้านไอที) หรือ คุณสามารถทำงานที่ต้องเดินทางหรือไม่ เป็นต้น

%e0%b8%9f%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%83%e0%b8%99-recruitment-centre-6

7. คัดลอกประกาศงานที่ออนไลน์อยู่หรือประกาศงานเดิม

หากคุณจะเปิดรับสมัครตำแหน่งงานที่เคยลงประกาศใน jobsDB มาก่อน คุณสามารถคัดลอกประกาศงานเดิม  และนำมาลงเป็นประกาศงานใหม่ได้

เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขประกาศงานเดิม ก่อนที่จะนำมาลงประกาศใหม่ได้ วิธีนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการอัปเดตรายละเอียดต่าง ๆ บนประกาศงาน เช่น คำอธิบายลักษณะงาน รายละเอียดค่าตอบแทน และรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างงาน เป็นต้น

%e0%b8%9f%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%83%e0%b8%99-recruitment-centre-7

การจัดการผู้สมัครงาน

8. การคัดกรอง

คุณสามารถเลือกดูใบสมัครหรือโปรไฟล์ของผู้สมัครงานแต่ละกลุ่มได้โดยใช้ฟังก์ชันคัดกรอง โดยสามารถคัดกรองใบสมัครได้จากหลายเกณฑ์ เช่น ประเภทของผู้สมัครงาน (สมัครงานโดยตรง ซื้อโปรไฟล์ผ่าน Talent search  หรือ ตอบรับคำเชิญให้สมัครงาน) ประเภทงาน อายุงานทั้งหมด เป็นต้น

%e0%b8%9f%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%83%e0%b8%99-recruitment-centre-8

9. สถานะใบสมัครงาน “ผู้ที่น่าสนใจ” / “ไม่เหมาะสม”

คุณไม่จำเป็นต้องใช้กระบวนการสรรหาผู้สมัครงานแบบเดิม ๆ อีกต่อไป เพราะใน Recruitment Centre มีฟีเจอร์ครบทุกอย่างที่คุณต้องการ รวมถึงความสามารถในการเลือก ”ผู้ที่น่าสนใจ” หรือ “ไม่เหมาะสม”  เมื่อคุณคัดกรองและกำหนดสถานะใบสมัครว่าเป็นผู้ที่น่าสนใจหรือไม่เหมาะสม ใบสมัครนั้น ๆ จะถูกย้ายจาก “ยังไม่ได้กำหนดสถานะใบสมัครงาน” ไปอยู่ภายใต้แถบสถานะที่เลือกได้ทันที

รู้หรือไม่ ใน Recruitment Centre เมื่อใบสมัครถูกคัดกรองให้อยู่ในสถานะ “ผู้ที่น่าสนใจ” หรือแจ้งไปยังผู้สมัครว่า “ไม่เหมาะสม” ผู้สมัครงานนั้น ๆ จะเห็นข้อความเมื่อเข้าสู่ระบบ MyjobsDB account แล้ว

%e0%b8%9f%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%83%e0%b8%99-recruitment-centre-9

10. สถานะใบสมัครงานแบล็กลิสต์

อันที่จริง เราไม่ได้ต้องการแนะนำให้คุณใช้ฟีเจอร์นี้ หากไม่จำเป็น แต่ในกรณีที่มีผู้สมัครงานที่คุณเปิดรับ แต่กลับไม่ตอบคำเชิญการสัมภาษณ์งานไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด คุณสามารถแบล็กลิสต์ผู้สมัครรายนี้ได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เข้ามาสมัครงานกับบริษัทคุณได้อีก

คำเตือน: หากไม่จำเป็น ไม่ควรใช้ฟีเจอร์นี้

การจัดการ Account ของคุณ

11. รายชื่อผู้ใช้งาน jobsDB Account

คุณสามารถเพิ่มรายชื่อผู้ใช้งาน jobsDB Account ได้ง่าย ๆ โดยการคลิกที่ “ เพิ่มผู้ใช้งาน” และสามารถเพิ่มผู้ใช้งานได้อย่างไม่จำกัด ซึ่งมีประโยชน์สำหรับบริษัทที่มีพนักงานสรรหาบุคลกรจำนวนมากในทีม

%e0%b8%9f%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%83%e0%b8%99-recruitment-centre-10

Subscribe to Market Insights

Get expert Market Insights delivered to your inbox.
You can unsubscribe from emails at any time. By clicking ‘subscribe’ you agree to our SEEK’s Privacy Statement