Skip to content
Market Insights Workforce insights What you Need to Know about Management Trainee
What you Need to Know about Management Trainee

What you Need to Know about Management Trainee

ในตลาดการทำงานก็มีอีกหนึ่งตำแหน่งที่ดี ที่ถือว่าเป็นใบเบิกทางให้เด็กจบใหม่ได้ต่อยอดไปสู่ความสำเร็จ นั่นก็คือ Management Trainee ตำแหน่งที่กำลังเป็นที่นิยมในหลายๆ บริษัท มาเรียนรู้กันว่าตำแหน่งนี้คืออะไร ทำไมในบริษัทควรมีตำแหน่งนี้

Management Trainee คืออะไร

Management Trainee คือ ตำแหน่งผู้จัดการฝึกหัด ที่หลายบริษัทจัดขึ้นเป็นโปรแกรมเพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถให้เข้ามาร่วมงานกับองค์กร ซึ่งคนที่เข้าร่วมโปรแกรมหรือทำตำแหน่งนี้ จะได้รับประสบการณ์การทำงานที่อัดแน่น พร้อมเรียนรู้ขั้นตอนการทำธุรกิจแบบภาพรวมในทุกกระบวนการ อีกทั้งยังจะได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนให้องค์กรนั้นๆ ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จมากขึ้น

Management Trainee เหมาะกับใคร

ตำแหน่ง Management Trainee นั้นจะถูกบรรจุไว้ในบริษัทใหญ่ๆ หลายบริษัท รวมไปถึงบริษัทต่างชาติอีกมากมาย เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่กำลังมองหาความท้าทายในการทำงาน ผสานกับโอกาสแห่งความก้าวหน้าที่จะได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในตำแหน่งอื่นๆ ขององค์กรต่อไป หรือจะพูดง่ายๆ ก็คือตำแหน่งนี้เหมาะกับคนที่ชอบการก้าวกระโดด หรืออยากได้ทางลัดให้ตัวเองประสบความสำเร็จเร็วขึ้น

Management Trainee ต้องทำอะไรบ้าง

เนื้องานของ Management Trainee คือการเข้าไปเรียนรู้ส่วนต่างๆ ภายในองค์กร โดยต้องเรียนรู้ในทุกภาคส่วนแบบเจาะลึกหมุนเวียนไปเรื่อยๆ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโปรแกรม Management Trainee ได้พัฒนาตนเอง ผสานการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้จัดการหรือผู้บริหารที่ดี ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีของเด็กจบใหม่ที่จะได้เรียนรู้ในทุกๆ ด้าน พร้อมได้ทำงานกับผู้บริหารมากความสามารถในองค์กรต่างๆ ถือเป็นตำแหน่งที่ตอบโจทย์ของผู้ที่ชอบความท้าทายและไขว่คว้าหาความก้าวหน้าอย่างแท้จริง

Management Trainee มีกี่ประเภท

โดยทั่วไปแล้วโปรแกรม Management Trainee สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทกว้างๆ ได้แก่

การทำงานแบบเปลี่ยนแผนก (Rotate)

การทำงานแบบนี้คือผู้เข้าร่วมโปรแกรม Management Trainee จะต้องทำงานในหลายตำแหน่งตามแต่ที่บริษัทจะมอบหมายงานให้ เมื่อเรียนรู้งานด้านใดด้านหนึ่งจนเสร็จสมบูรณ์ในระดับหนึ่งแล้ว ก็จะถูกหมุนเวียนให้ไปลองทำงานในเนื้องานที่แตกต่างออกไปจนครบ การทำงานแบบเปลี่ยนแผนกเหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร หรืออยากทำตำแหน่งอะไร ซึ่งก็ถือเป็นข้อดีที่ทำให้เขาได้ค้นหาตัวเองว่าแท้จริงแล้วตัวเองเหมาะกับอะไรกันแน่ โดยสายงานส่วนใหญ่ที่จะได้ลองทำงาน ได้แก่

 • การปฏิบัติการ (Operation)

 • การเงินและการบัญชี (Finance)

 • การขาย (Sales)

 • การตลาด (Marketing)

การทำงานประจำแผนกแบบไม่ Rotate

แม้ส่วนใหญ่แล้วหลายบริษัทจะเน้นการทำงานของ Management Trainee ให้หมุนเวียนหรือ Rotate ไปเรื่อยๆ แต่ก็มีบางบริษัทที่กำหนดให้โปรแกรม Management Trainee เป็นการทำงานแบบประจำแผนกนั้นๆ ไปเลยก็มีเช่นกัน แต่บางครั้งก็อาจได้ลองทำงานหลายๆ อย่างที่เกี่ยวข้องกับแผนกนั้นๆ เช่นเดียวนั้น โดยส่วนใหญ่แล้วผู้สมัครงานจะทราบทันทีตั้งแต่ตอนสมัคร ว่าบริษัทจะให้คุณไปประจำแผนกใด

ทักษะที่ Management Trainee ต้องมี

เนื่องจากส่วนใหญ่แล้วการเป็น Management Trainee มักจะมี Rotate ให้ทำหน้าที่ต่างๆ หมุนเวียนกันไป ดังนั้นผู้ที่อยากทำงานตำแหน่งนี้จึงต้องอาศัยทักษะแบบรอบด้านเพื่อรับมือกับการทำงานในรูปแบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ทักษะที่สำคัญ ดังนี้

Self-Driven

ความมุ่งมั่นถือเป็นเรื่องสำคัญที่ Management Trainee ต้องมี เพื่อเป็นแรงผลักดันให้ตนเองก้าวไปสู่เป้าหมายได้ โดยคุณต้องตั้งเป้าหมายที่ขัดเจนให้ตัวเอง พร้อมที่จะก้าวหน้าไปข้างหน้าแบบไม่เกรงกลัวต่ออุปสรรคหรือปัญหาที่จะตามมา พร้อมการพิสูจน์ให้ได้ว่าคุณคู่ควรกับการทำงานตรงนี้ ผสานกับการเปิดรับทุกอย่าง เพื่อการพัฒนาตนเองต่อไป

Adaptability

ต้องเป็นคนที่สามารถปรับตัวได้ดีในทุกสถานการณ์ สามารถเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ หรือผู้คนใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก Management Trainee มักถูก Rotate ให้ไปทำงานกับหลายๆ แผนก จึงต้องเจอความท้าทายใหม่ๆ หรือผู้คนใหม่ๆ อยู่เสมอ เพราะจะทำให้คุณได้เห็นภาพรวมของธุรกิจได้ดีขึ้น ดังนั้นจึงต้องเป็นคนที่สามารถเรียนรู็สิ่งใหม่ๆ และปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี

Decision Making

การเป็นคนกล้าตัดสินก็ถือเป็นอีกหนึ่งทักษะที่ Management Trainee ควรมีติดตัวไว้ เพราะเนื้องานที่หลากหลายในทุกภาคส่วนขององค์กร มักจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความกดดันและกำหนดการทำงานที่ชัดเจน คุณจึงต้องเป็นคนที่กล้าตัดสินใจและรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการคิดวิเคราะห์ที่ถี่ถ้วน อีกทั้งยังต้องเป็นที่กล้ายอมรับในความคิดเห็นของคนอื่น เพื่อการปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น ผสานกับความมั่นใจว่าคุณสามารถผ่านงานยากๆ ไปได้ แม้จะต้องเจอกับอุปสรรคมากมายแค่ไหนก็ตาม โดยให้ถือเป็นจุดที่ทำให้คุณได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง

Collaboration

เรื่องของมนุษยสัมพันธ์ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องมีติดตัวไว้ เพราะการ Rotate ไปทำงานในหลายๆ ภาคส่วนคือการต้องพบปะผู้คนมากหน้าหลายตา ต้องเป็นคนที่สามารถเข้ากับคนอื่นได้ง่าย สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี เพราะคุณอาจได้ทำงานด้านการประสานงาน ที่ต้องอาศัยมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมาประกอบ อีกทั้งยังต้องเป็นคนที่ทำงานแบบเป็นทีมได้ดี เพราะบางชิ้นงานไม่อาจประสบความสำเร็จได้ด้วยคนๆ เดียว

คุณสมบัติในการสมัคร Management Trainee

โดยทั่วไปแล้วการเป็น Management Trainee ต้องอาศัยคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท (แล้วแต่บริษัท)

 • เด็กจบใหม่หรือคนที่มีประสบการณ์การทำงานไม่เกิน 3 ปี

 • มีทักษะความเป็นผู้นำ

 • สามารถปรับตัวและเข้ากับผู้อื่นได้ดี

 • กล้าคิด กล้าทำ และกล้านำเสนอ

 • มีทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ (แล้วแต่บริษัท)    

ข้อดีและข้อเสียของ Management Trainee มีอะไรบ้าง

เหรียญมี 2 ด้านฉันใด การทำงานตำแหน่ง Management Trainee ก็ย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสียเช่นกัน ลองพิจารณาให้ถี่ถ้วนแบบรอบด้าน ว่าคุณเหมาะกับตำแหน่งมากน้อยแค่ไหน

ข้อดีของ Management Trainee

 • ได้เงินเดือนที่สูงกว่าเด็กจบใหม่

 • เด็กจบใหม่ได้รับประสบการณ์ที่ดีในการทำงาน

 • ได้เสริมทักษะและพัฒนาตัวเองแบบจัดเต็ม

 • ได้ลองทำอะไรหลายๆ อย่าง

 • มีโอกาสให้ความก้าวหน้ามากกว่าคนอื่น

ข้อเสียของ Management Trainee

 • เมื่อจบโครงการแล้ว อาจไม่ได้ทำงานในตำแหน่งที่ต้องการ

 • มีการ Rotate หลายหน้าที่ ซึ่งไม่เหมาะกับคนที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง

 • หากพัฒนาตนเองไม่ดีพอ หรือความสามารถไม่เข้าเป้า อาจไม่ได้รับการต่อยอดจากบริษัท

สรุปเรื่องราวของ Management Trainee

Management Trainee ถือเป็นอีกตำแหน่งที่น่าสนใจในยุคนี้ โดยเฉพาะยิ่งสำหรับเด็กจบใหม่หรือคนที่ประสบการณ์การทำงานยังน้อย ที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอ ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร นี่จึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้การทำงานในหลายๆ ด้าน พร้อมทั้งการได้ฝึกและพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า ให้คุณเตรียมตัวที่จะเป็นผู้บริหารที่ดีต่อไปในอนาคต

Subscribe to Market Insights

Get expert Market Insights delivered to your inbox.
You can unsubscribe from emails at any time. By clicking ‘subscribe’ you agree to our SEEK’s Privacy Statement