Skip to content
Market Insights Candidate insights 4 Tips to Make a Perfect Job Ad
4 Tips to Make a Perfect Job Ad

4 Tips to Make a Perfect Job Ad

ประกาศงานเป็นอะไรที่มากกว่าแค่โฆษณาแบบอื่น ๆ บางทีการที่คุณประกาศหาคนทำงาน แต่ไม่ได้ผู้สมัครงานที่ใช่ ตรงตามที่คุณต้องการ อาจจะเป็นเหตุมาจากประกาศงานที่ไม่ชัดเจนก็ได้ jobsDB ขอแนะนำ 4 สิ่งที่ทำให้ประกาศงานสมบูรณ์แบบ และเป็นสิ่งที่ผู้สมัครงานมักจะมองหาในประกาศงาน

1. ระบุชื่อตำแหน่งงานให้ชัดเจน (Job Title)

สิ่งแรกที่ดึงดูดความสนใจของผู้สมัครงานมักจะเป็นชื่อตำแหน่งงาน เพราะโดยทั่วไปแล้วคนหางานจะใช้ชื่อตำแหน่งงานในการค้นหางาน การตั้งชื่อตำแหน่งงานควรตั้งให้สั้น และให้เข้าใจไปเลยว่าองค์กรของคุณกำลังต้องการคนมาทำงานอะไร เพื่อดึงดูดเฉพาะผู้สมัครงานที่องค์กรมุ่งเน้น คัดกรองผู้สมัครงานที่ใช่และตรงกับความต้องการให้ได้มากที่สุด การตั้งชื่อตำแหน่งงานที่ดี ช่วยลดเวลาในการทำงานของคุณได้มากเลยทีเดียว

2. อธิบายรายละเอียดการทำงาน (Job Description)

ผู้สมัครงานอยากรู้ว่าตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครนั้น มีรายละเอียดเป็นอย่างไร ต้องทำอะไรบ้าง และตัวผู้สมัครงานมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานนี้หรือไม่ การระบุรายละเอียดงานจะช่วยให้ผู้สมัครงานตัดสินใจได้ว่าตัวเขาเหมาะสมกับตำแหน่งงานนี้หรือไม่ บางคนอาจคิดว่าการเขียนรายละเอียดงานเป็นเรื่องที่เสียเวลา ขอให้ทิ้งความคิดนี้ไปค่ะ เพราะการเขียนอธิบายรายละเอียดลักษณะการทำงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างองค์กรและผู้สมัครงาน กระบวนการจ้างงานก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น การเขียนอธิบายรายละเอียดการทำงาน ควรมีความถูกต้องมากที่สุด และนี่เป็นแนวทางในการเขียนรายละเอียดงานที่ควรมี

  • หน้าที่ที่ต้องทำสำหรับตำแหน่งงานนี้

  • ความรับผิดชอบที่ต้องมี

  • ความรู้ทางเทคนิคที่ต้องมี

  • หรือประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา

  • คุณสมบัติที่ต้องมี

การเขียนอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ด้านบนไว้ในประกาศงาน ไม่ใช่แค่ดึงดูดผู้สมัครงานที่ใช่เท่านั้น แต่ยังมั่นใจได้ว่าผู้สมัครงานจะเข้าใจความต้องการ และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่พวกเขากำลังสมัครได้ดีขึ้น

3. ระบุช่วงเงินเดือน (Salary Range)

เป็นที่ถกเถียงกันว่า ควรระบุช่วงเงินเดือนลงในประกาศงานหรือไม่ ขอบอกว่ามีข้อดีมากกว่าข้อเสียแน่นอน สำหรับการระบุช่วงเงินเดือนลงในประกาศงาน เนื่องจากพนักงานที่มีผลงานดี ทำงานเก่งมักลาออกจากงานเดิม ด้วยเหตุผลเรื่องเงินเดือน โดยถูกเสนองานใหม่ที่มีเงินเดือนที่สูงกว่าเดิม และเป็นไปได้ว่าผู้สมัครงานจะสนใจ และสมัครงานกับประกาศงานที่มีการระบุช่วงเงินเดือนมากกว่าประกาศงานที่ไม่ได้ระบุไว้ ฉะนั้น ควรคำนึงด้วยว่าช่วงเงินเดือนที่องค์กรของคุณระบุไว้ในประกาศงาน ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของตลาดงานหรือไม่ การระบุช่วงเงินเดือนที่ชัดเจนและตรงไปตรงมา จะช่วยดึงดูดผู้สมัครงานที่มีคุณภาพ และยังช่วยสร้างชื่อเสียงขององค์กรว่าเป็นองค์กรที่มีคุณภาพอีกด้วย

4. แสดงจุดเด่นหรือคุณค่าขององค์กร (Company value)

ผู้สมัครงานในยุค 4.0 นำความท้าทาย และความต้องการใหม่ ๆ มาสู่วงการ HR ณ ตอนนี้ องค์กรจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของผู้สมัครงานในยุคนี้ เช่น คนทำงานยุค 4.0 จะให้ความสำคัญกับสมดุลชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน ให้ความสำคัญกับองค์กรที่ส่งเสริมการเติบโตในสายงาน และองค์ที่ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นต้น หากองค์กรคุณปรับตัวให้รับกับคนทำงานในยุค 4.0 นี้แล้ว หรือหากองค์กรมีจุดเด่นหรือคุณค่าขององค์กรด้านอื่น ๆ ให้ระบุลงไปในประกาศงาน พยายามนำเสนอจุดเด่นหรือคุณค่าขององค์กรนั้น มาสร้างแบรนด์ และดึงดูดผู้สมัครงาน

การหาคนที่ใช่เป็นเรื่องที่ยากและท้าทาย แต่ก็ใช่ว่าจะหาไม่เจอ ถ้าทำตามเคล็ดลับด้านบนนี้ ประกาศงานจะสมบูรณ์แบบมากขึ้น เพราะ 4 สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผู้สมัครงานมักจะมองหาในประกาศงาน ยิ่งถ้าประกาศงานมีข้อมูลครบถ้วนมากแค่ไหน ก็จะทำให้ดึงดูดผู้สมัครงานมากเท่านั้น และหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่มีประสิทธิภาพในการหาคนที่ใช่ ขอแนะนำ jobsDB Recruitment Center จะทำให้การสรรหาของคุณจบ ครบในที่เดียว

Subscribe to Market Insights

Get expert Market Insights delivered to your inbox.
You can unsubscribe from emails at any time. By clicking ‘subscribe’ you agree to our SEEK’s Privacy Statement